Het pestprotocol

Om ervoor te zorgen dat leerlingen een optimale ontwikkeling doormaken en zich veilig voelen op school stellen wij afspraken op met elkaar. Door regels en afspraken te maken kunnen leerlingen en volwassenen elkaar aanspreken als zich ongewenste situaties voordoen.

Door elkaar te steunen en wederzijds respect te tonen, stellen we alle leerlingen in de gelegenheid om met veel plezier naar school te gaan!

arrow Wat doen wij op school tegen pestgedrag?