Groepen

Op de Kernschool werken we in kleine groepen (maximaal 15 leerlingen per groep). Er stromen het hele jaar door nieuwe kinderen in. Vier keer per jaar is er een uitstroommoment.

Er zijn momenteel 11 groepen, waaronder 2 startgroepen, 3 C1 groepen, 1 C2 groep, 2 C3 groepen en 3 C4 groepen.

– De leerstof Mondeling Nederlands is verdeeld in vier niveaus, cursus 1, 2, 3 en 4 van elk tien weken. Kinderen die nog geen Nederlands spreken, starten in cursus 1.                          Nieuwkomers van 5 of 6 jaar zonder enige vorm van voorschoolse educatie en  vaardigheden worden  geplaatst in de speelleerklas, genaamd de Startgroep. Zij stromen door naar Cursus 1 van de school  of naar groep 3 van een reguliere basisschool.
Kinderen die een beetje Nederlands spreken starten op een hoger niveau.
– Zowel bij lezen als bij rekenen worden de kinderen ingedeeld in groepen passend bij hun eigen niveau, wat mede afhankelijk is van de schoolloopbaan in het land van herkomst.
– Voor de lessen wereldoriëntatie, sociaal-emotionele vorming, kunstzinnige vorming en gymnastiek worden de leerlingen ingedeeld in leeftijdsgroepen.