Gezondheidszorg

Alle leerlingen van de Kernschool krijgen in de loop van het jaar dat zij op school zijn een algeheel onderzoek van de schoolarts (GGD) en een onderzoek van oren en ogen. Dit onderzoek vindt plaats op school.