Schooltijden

Onze schooltijden zijn:

maandag tot en met vrijdag
8:30 – 14:00 uur

De kinderen mogen vanaf 08:20 uur naar binnen. Bij slecht weer natuurlijk eerder.

Overblijven
De Kernschool heeft een doorlopend rooster. Dat betekent dat de kinderen de hele dag op school blijven.
Om 10:00 uur is er een korte pauze en om 12:00 uur een langere pauze. De kinderen eten dan in de groep en kunnen daarna onder begeleiding buiten spelen.
De kinderen nemen zelf eten en drinken mee.

Buitenschoolse opvang
Ouders/verzorgers die dit willen, kunnen gebruik maken van buitenschoolse opvang, die aansluit bij de schooltijden van De Kernschool.
Organisatie Kinderopvang Tinteltuin, locatie Anansi, tel. 0800 – 4422345;
www.tinteltuin.nl
De openingstijden zijn: van 07:30 uur tot 18:30 uur.