We zijn dus weer begonnen, maar onder strikte voorwaarden. De cursusgroepen op de locatie Wibautstraat gaan 5 dagen naar school. Ook de startgroepen op de locatie Noorderven gaan 5 dagen naar school . Hieronder voor de duidelijkheid onze afspraken:

 1. Ouders mogen niet in het schoolgebouw komen!
 2. Kinderen die in oranje / rode gebieden zijn geweest moeten 14 dagen in quarantaine.
 3. Kinderen die koorts hebben, verkouden zijn, hoesten en niezen mogen niet op school komen. De geldt ook voor de leerkrachten. Leerkrachten worden bij twijfel getest.
 4. De locatie Wibautstraat (Cursusgroepen) is open vanaf 8.10 uur. De locatie Noorderven (startgroepen) gaat om 8.25 uur open. De kinderen lopen meteen door naar hun eigen klas.
 5. Er is 1 leerkracht en een onderwijsassistent voor de groep en volwassenen houden afstand op 1,50 m.
 6. De kinderen spelen alleen met hun eigen groep buiten.
 7. Elke groep heeft desinfectie materiaal. Het lokaal wordt schoon gehouden.
 8. Bij het ophalen en wegbrengen staan houden de ouders afstand van elkaar en wachten ze op hun kinderen op de hen aangewezen plekken (achter een lint).
 9. Taxi’s staan gescheiden van de wachtende ouders. Kinderen krijgen de ruimte om in te stappen.
 10. Gymlessen worden buiten gegeven door onze leerkracht bewegingsonderwijs.
 11. Voor de kinderen zijn er regels, betreffende de hygiëne en de verkeerstromen in school.

U kunt er vanuit gaan, dat we uiterst zorgvuldig zullen omgaan met afgekondigde maatregelen met betrekking tot de veiligheid en de hygiëne. We hopen dat we op deze wijze, weer het onderwijs kunnen geven, waar de kinderen recht op hebben.

We hopen dat alle kinderen, weer op school komen. Dit is van belang voor de toekomst van uw kind.