Regels voor Leerkrachten, leerlingen en ouders m.b.t. de herstart.

Regels voor kinderen en leerkrachten in school: Er is toezicht op het plein bij brengen en halen. Bij binnenkomst handen wassen. Dit gebeurt meerdere keren per dag. Er wordt goed geventileerd in de lokalen. Veiligheidsregels worden besproken met de kinderen. De...