Regels voor kinderen en leerkrachten in school:

 • Er is toezicht op het plein bij brengen en halen.
 • Bij binnenkomst handen wassen. Dit gebeurt meerdere keren per dag.
 • Er wordt goed geventileerd in de lokalen.
 • Veiligheidsregels worden besproken met de kinderen.
 • De kinderen blijven de hele dag, in hetzelfde lokaal, bij dezelfde juf of meester.
 • We houden ons aan het interne verkeersplan, zodat we zo weinig mogelijk met elkaar in aanraking komen.
 • We hebben een apart pauze/ buiten-speel- plan.
 • Bezoekers moeten zich registreren.

Regels en informatie voor ouders:

 • Taxi-kinderen worden opgehaald. Kinderen en chauffeurs houden zich aan het veiligheidsprotocol van Noot Groepsvervoer.
 • Bij brengen: Ouders blijven buiten het hek en houden onderling 1,50m afstand.
 • Bij halen: Op de locatie Noorderven(Startgroepen) blijven de ouders buiten het hek en halen hun kind op om 20 uur. Op de locatie Wibautstaat krijgen de ouders een veilige plek op het plein toegewezen. Zij halen hun kind op om 14.15 uur.
 • Als uw kind hoest, koorts heeft of verkouden is, houdt u uw kind thuis!
 • Kinderen die ziek zijn, hoesten of verkouden zijn en die toch op school komen, worden naar huis gestuurd. U krijgt dan een briefje met een toelichting mee.
 • Als uw kind naar huis wordt gestuurd, omdat er een Corona uitbraak is in de klas, houdt u uw kind thuis (uw kind moet dan 5 dagen in quarantaine). Op de 5e dag laat u uw kind testen op Corona. Bij een negatieve uitslag mag uw kind weer naar school.
 • Als uw kind in quarantaine zit, krijgt het van de juf of meester afstandsonderwijs, mits de leerkracht zelf niet ziek is.
 • Als u uw kind thuis houdt, omdat u het niet veilig vindt, dan hoeft de Kernschool geen afstandsonderwijs te verzorgen.
 • Op dinsdag en vrijdag wordt er wel bewegingsonderwijs (gym) gegeven.
 • Voorlopig is er op maandag geen zwemmen.
 • Om te voorkomen dat kinderen uit verschillende groepen/van verschillende scholen elkaar ontmoeten, blijft de BSO gesloten. Er is geen noodopvang voor- en na schooltijd.