De vraag naar meer onderwijsplekken voor jonge kinderen uit het buitenland neemt in Zaanstreek-Waterland toe. Op basisschool De Lindenboom in Koog aan de Zaan wordt in het gebouw een derde locatie van De Kernschool geopend voor maximaal 45 leerlingen. Leerlingen vanaf 6 tot en met 11 jaar krijgen op deze locatie één tot ander half jaar onderwijs om zo een eerste basis van de Nederlandse taal te leren.

In vier perioden van tien weken krijgen leerlingen op De Kernschool een specifiek onderwijsaanbod. Daarna stromen de leerlingen uit naar een vervolgschool (regulier of (S)BO of naar een nieuwkomers school voor leerlingen van 12 tot en met 18 jaar (ISK).

Gelijke kansen voor iedereen
De convenantpartners Agora, Opspoor, De Werf, De Horizon, Vrije School Zaanstreek en Zaan Primair willen dat deze kwetsbare groep kinderen na hun aankomst in Zaanstad zo snel mogelijk naar school kunnen. Daarom vergroot Zaan Primair, als coördinator onderwijs vanuit de convenantgroep, de capaciteit van De Kernschool en creëert per half november 2023, tot maximaal 45 nieuwe onderwijsplekken, verdeeld over drie groepen. Samen met een betrokken team aan leerkrachten en professionals willen we de leerlingen van De Kernschool zo snel mogelijk een toekomst bieden. Want iedereen heeft recht op het beste onderwijs.

Vanaf dinsdag 21 november is de nieuwe locatie van De Kernschool geopend.