Vakanties en studiedagen

2018 - 2019
  Eerste dag Laatste dag
Herfstvakantie: 19 oktober 2019 27 oktober 2019
Kerstvakantie: 21 december 2019 5 januari 2020
Voorjaarsvakantie: 15 februari 2020 23 februari 2020
Pasen: 13 april 2020  
Meivakantie 25 april 2020 10 mei 2020
Hemelvaart 21 mei 2020 22 mei 2020
Tweede Pinksterdag 1 juni 2020  
Zomervakantie 4 juli 2020 16 augustus 2020
     

Sommige dagen zijn de leerlingen vrij in verband met een algemene, gezamenlijke studiedag van het personeel.

De data zijn:

  • Maandag 7 oktober 2019
  • Dinsdag 15 oktober 2019 vanaf 12.00 uur. Uw kind komt ’s morgens naar school.
  • Vrijdag 17 januari 2020
  • Woensdag 1 april 2020
  • Woensdag 20 mei 2020 vanaf 12.00 uur. Uw kind komt ’s morgens naar school.
  • Woensdag 10 juni 2020

Vaststelling schoolvakanties
Zaan Primair volgt al jaren de adviesdata van het ministerie voor de vaststelling van de schoolvakanties. Bij het vaststellen van de schooltijden dienen wij uit te gaan van minimaal 940 lesuren per jaar. Dit urenaantal wordt in de 40 lesweken ingepland en is daarmee de bepalende factor voor de omvang van de lestijd per week. Elke school van Zaan Primair plant iets meer uren lestijd per schoolweek in, teneinde uren ‘op te sparen’ om elk schooljaar een aantal studiedagen te kunnen organiseren. De kinderen zijn op die studiedagen lesvrij, het personeel werkt.

Verlof
Het aanvragen van verlof voor uw kind is aan strenge wettelijke regels gebonden. De directeur van de school is degene die het verlof wel of niet toekent. De regels voor het toekennen van verlof staan vermeld in de verlofwijzer van de rijksoverheid.
Verlofwijzer

Het aanvragen van verlof geldt voor leerplichtige leerlingen.
Leerplichtwegwijzer