Vakanties en studiedagen

Vakantierooster 

  Eerste dag Laatste dag
Calamiteitendag* 15 juli 2022   –
Zomervakantie: 16 juli 2022 28 augustus 2022
Herfstvakantie: 15 oktober 2022 23 oktober 2022
Kerstvakantie: 24 december 2022 8 januari 2023
Voorjaarsvakantie: 25 februari 2022 5 maart 2023
Pasen 9 april 2023 10 april 2023
Meivakantie 22 april 2023 7 mei 2023
Hemelvaart 18 mei 2023 21 mei 2023
Pinksteren 28 mei 2023 29 mei 2023
Calamiteitendag* 21 juli 2023   –
Zomervakantie 22 juli 2023 3 september 2023

*De Calamiteitendag: leerlingen zijn vrij onder voorbehoud. 

 

Studiedagen, leerlingen zijn vrij:

Donderdag 6 oktober 2022 Ontmoetingsdag Zaan Primair
Donderdag 26 januari 2023  
Woensdag 29 maart 2023  
Vrijdag 21 april 2023  
Dinsdag 30 mei 2023 Derde Pinksterdag
Maandag 3 juli 2023  
Vrijdag 21 juli 2023
 


Vaststelling schoolvakanties:

Zaan Primair volgt al jaren de adviesdata van het ministerie voor de vaststelling van de schoolvakanties. Bij het vaststellen van de schooltijden dienen wij uit te gaan van minimaal 940 lesuren per jaar. Dit urenaantal wordt in de 40 lesweken ingepland en is daarmee de bepalende factor voor de omvang van de lestijd per week. Elke school van Zaan Primair plant iets meer uren lestijd per schoolweek in, teneinde uren ‘op te sparen’ om elk schooljaar een aantal studiedagen te kunnen organiseren. De kinderen zijn op die studiedagen lesvrij, het personeel werkt.

Verlof:

Het aanvragen van verlof voor uw kind is aan strenge wettelijke regels gebonden. De directeur van de school is degene die het verlof wel of niet toekent. De regels voor het toekennen van verlof staan vermeld in de verlofwijzer van de rijksoverheid.
Verlofwijzer 

Het aanvragen van verlof geldt voor leerplichtige leerlingen.
Leerplichtwegwijzer