Vakanties en studiedagen

Vakantierooster 

  Eerste dag Laatste dag
Zomervakantie: 10 juli 2021 22 augustus 2021
Herfstvakantie: 16 oktober 2021 24 oktober 2021
Kerstvakantie: 25 december 2021 9 januari 2022
Voorjaarsvakantie: 19 februari 2022 27 februari 2022
Pasen 17 april 2022 18 april 2022
Meivakantie 23 april 2022 8 mei 2022
Hemelvaart 26 mei 2022 29 mei 2022
Pinksteren 4 juni 2022 6 juni 2022
Calamiteitendag* 15 juli 2022   –
Zomervakantie 16 juli 2022 28 augustus 2022

*De Calamiteitendag: leerlingen zijn vrij onder voorbehoud. 

 

Studiedagen, leerlingen zijn vrij:

Dinsdag 5 oktober 2021 Ontmoetingsdag Zaan Primair
Dinsdag 2 november 2021  
Woensdag 26 januari 2022  
Dinsdag 29 maart 2022 Lowan-dag
Vrijdag 15 april 2022  
Donderdag 7 juli 2022  


Vaststelling schoolvakanties:

Zaan Primair volgt al jaren de adviesdata van het ministerie voor de vaststelling van de schoolvakanties. Bij het vaststellen van de schooltijden dienen wij uit te gaan van minimaal 940 lesuren per jaar. Dit urenaantal wordt in de 40 lesweken ingepland en is daarmee de bepalende factor voor de omvang van de lestijd per week. Elke school van Zaan Primair plant iets meer uren lestijd per schoolweek in, teneinde uren ‘op te sparen’ om elk schooljaar een aantal studiedagen te kunnen organiseren. De kinderen zijn op die studiedagen lesvrij, het personeel werkt.

Verlof:

Het aanvragen van verlof voor uw kind is aan strenge wettelijke regels gebonden. De directeur van de school is degene die het verlof wel of niet toekent. De regels voor het toekennen van verlof staan vermeld in de verlofwijzer van de rijksoverheid.
Verlofwijzer 

Het aanvragen van verlof geldt voor leerplichtige leerlingen.
Leerplichtwegwijzer