Vakanties en studiedagen

Vakantierooster 

  Eerste dag Laatste dag
Calamiteitendag* 22 juli 2023   –
Zomervakantie: 23 juli 2023 3 september 2023
Herfstvakantie: 21 oktober 2023 29 oktober 2023
Kerstvakantie: 23 december 2023 7 januari 2024
Voorjaarsvakantie: 17  februari 2024 25 februari 2024
Pasen 31 maart 2024 1 april 2024
Meivakantie 27 april 2024 12 mei 2024
Hemelvaart 9 mei 2024
Pinksteren 19 mei 2024 20 mei 2024
Calamiteitendag* 19 juli 2024   –
Zomervakantie 20 juli 2024 1 september 2024

*De Calamiteitendag: leerlingen zijn vrij onder voorbehoud. 

 

Studie(mid)dagen, leerlingen zijn vrij:

Locatie Wibautstraat en locatie Lindenboom zijn om 11.45u vrij. Locatie Noorderven is om 12.00u vrij.

Vrijdag 17 november 2023 vanaf 11.45u zijn de kinderen vrij
Maandag 20 november 2023 vanaf 11.45u zijn de kinderen vrij
DInsdag 5 december 2023 vanaf 11.45u zijn de kinderen vrij
Vrijdag 22 december 2023 vanaf 11.45u zijn de kinderen vrij
Vrijdag 2 februari 2024 vanaf 11.45u zijn de kinderen vrij
Maandag 5 februari 2024 vanaf 11.45u zijn de kinderen vrij
Woensdag 27 maart 2024  
Donderdag 28 maart 2024  
Vrijdag 29 maart 2024 Goede Vrijdag
Dinsdag 9 april 2024  
Vrijdag 26 april 2024 vanaf 11.45u zijn de kinderen vrij
Maandag 13 mei 2024 vanaf 11.45u zijn de kinderen vrij
Dinsdag 21 mei 2024 Derde Pinksterdag
Vrijdag 19 juli 2024
 


Vaststelling schoolvakanties:

Zaan Primair volgt al jaren de adviesdata van het ministerie voor de vaststelling van de schoolvakanties. Bij het vaststellen van de schooltijden dienen wij uit te gaan van minimaal 940 lesuren per jaar. Dit urenaantal wordt in de 40 lesweken ingepland en is daarmee de bepalende factor voor de omvang van de lestijd per week. Elke school van Zaan Primair plant iets meer uren lestijd per schoolweek in, teneinde uren ‘op te sparen’ om elk schooljaar een aantal studiedagen te kunnen organiseren. De kinderen zijn op die studiedagen lesvrij, het personeel werkt.

Verlof:

Het aanvragen van verlof voor uw kind is aan strenge wettelijke regels gebonden. De directeur van de school is degene die het verlof wel of niet toekent. De regels voor het toekennen van verlof staan vermeld in de verlofwijzer van de rijksoverheid.
Verlofwijzer 

Het aanvragen van verlof geldt voor leerplichtige leerlingen.
Leerplichtwegwijzer