Aanmelden en inschrijven

Inschrijven nieuwe leerling

Rechtstreeks vanuit het buitenland
De Kernschool is de Eerste Opvang Nieuwkomers in het basisonderwijs in Zaanstad. Alle kinderen in de leeftijd van 5 t/m 12 jaar die rechtstreeks vanuit het buitenland komen en nog geen Nederlands spreken, worden op de Kernschool geplaatst. De Kernschool is een stedelijke voorziening van de gemeente Zaanstad voor basisscholen van alle denominaties.

Vanuit een andere gemeente in Nederland
Kinderen die vanuit een andere gemeente komen, maar in Nederland les hebben gehad en nog niet voldoende Nederlands spreken, kunnen ook op de Kernschool worden geplaatst.

Verblijfsvergunning
Alle kinderen van 5 t/m 16 jaar die in Nederland verblijven zijn leerplichtig en hebben recht op onderwijs. Om het onderwijs op de Kernschool te bekostigen heeft de school van alle kinderen een kopie van een geldig verblijfsdocument nodig. U kunt dit afgeven bij de intake of op de dag dat uw kind het verblijfsdocument krijgt. U hoeft voor het inschrijven van uw kind op De Kernschool niet te wachten tot uw kind een geldig verblijfsdocument heeft.

Wanneer u uw kind bij ons aanmeldt, geven we u informatie over onze school en het specifieke lesprogramma voor eerstejaars nieuwkomers. Deze informatie kunt u ook op de website vinden onder “ons onderwijs”.

Let op! Voordat u uw kind inschrijft op de Kernschool, moet de reguliere school al bekend zijn! Met andere woorden:

1- Eerst gaat u naar de buurtschool van uw keuze..

2- Deze registreert uw kind als toekomstig leerling.

3- Daar gaat uw kind naar de Kernschool om in een tot  anderhalf jaar de Nederlandse taal (en andere vakken) te leren.