Interne Contactpersonen

Masja van der Zee is de contactpersoon op de Kernschool. Zij is er voor zowel de ouders als de leerlingen. Maar wat is nu precies haar taak?

Op iedere school die valt onder de Stichting Openbaar Onderwijs Zaan Primair zijn één of twee interne contactpersonen aangesteld bij wie alle betrokkenen van de school (leerlingen, ouders, personeel, vrijwilligers) terecht kunnen met vragen of klachten van welke aard dan ook. Als iemand om bepaalde redenen niet met een klacht naar de leerkracht, de intern begeleider of de directie kan gaan, kan diegene terecht bij de contactpersoon (voorheen vertrouwenspersoon). De contactpersoon is niet degene die een eventuele klacht in behandeling neemt, maar zoekt samen met de melder een weg om de problematiek bespreekbaar te maken.

Voor de locatie Wibautstraat is Masja van der Zee Interne Contactpersoon. U kunt haar bereiken via: [email protected]