Contactpersonen

Juf Masja van der Zee is de contactpersoon op de Kernschool. Zij is er voor zowel de ouders als de leerlingen. Maar wat is nu precies haar taak?
Voor ouders

De Kernschool hecht veel belang aan een goed contact tussen de school en de ouders. Maar… overal gaan wel eens dingen mis of ontstaan er misverstanden. Mocht u het op bepaalde punten niet eens zijn of een klacht hebben over de gang van zaken op school, neem dan in eerste instantie contact op met de groepsleerkracht van uw kind of met de directeur van de school. Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing, dan kunt u zich wenden tot de contactpersoon: Masja v/d Zee.

Voor kinderen

Meester Hennie(Directeur) heeft 1 keer per periode gesprekken met kinderen uit cursus 4. Hij doet dit om te weten wat er speelt en om samen met de kinderen het pedagogisch klimaat en de veiligheid te verbeteren. Zij zullen o.a. de kinderen vertellen wat een contactpersoon doet en waarmee de kinderen bij hem of juf Masja terecht kunnen. De onderstaande onderwerpen komen dan aan bod:

– Pesten;
– Geweld;
– Als je dingen moet doen die je niet wilt;
– Wanneer iemand aan je zit op een manier die je niet wilt.

Hij zal vertellen aan de kinderen wie de contactpersoon is en dat de kinderen met juf Masja kunnen praten over wat hen bezig houdt.
De kinderen kunnen dat natuurlijk in eerste instantie doen met hun meester of juf, vader of moeder of iemand anders die ze goed kennen. Wanneer zij dat niet prettig vinden, kunnen zij ook met de contactpersoon in gesprek gaan.

De contactpersoon zal:
– Goed naar uw kind luisteren;
– Hen serieus nemen, en
– Vertellen wat ze het beste kunt doen.

De kinderen kunnen met de contactpersoon in contact komen door:
– Na schooltijd bij Juf Masja langs te gaan;
– Door het aan meester Hennie te vragen

De contactpersoon heeft ter ondersteuning van haar werkzaamheden een scholing gevolgd via Zaan Primair. Zaan Primair is het bestuur waar de Kernschool onder valt.