De Kernschool

De Kernschool is een unieke onderwijsvoorziening in het primair onderwijs voor de eerste opvang van nieuwkomers.

Het openbare karakter wil zeggen dat de school voor iedereen toegankelijk is, ongeacht iemands levensbeschouwelijke en/of sociaal-culturele achtergrond.
De verschillende achtergronden van de kinderen maken van de school een ontmoetingsplaats, waar zij (en hun ouders) kennismaken met een verscheidenheid aan culturen, denkbeelden en zienswijzen. Wij zijn van mening dat de leerlingen mede hierdoor goed voorbereid worden op het functioneren binnen onze Nederlandse multiculturele samenleving.

Wij zien onze school als een organisatie met een opvoedende taak in de ruimste zin van het woord. Het leren van zowel de mondelinge als de schriftelijke Nederlandse taalvaardigheid, lezen, rekenen, schrijven en culturele vaardigheden vinden we belangrijk. Maar het bevorderen van creativiteit, de motorische ontwikkeling en het stimuleren en ontwikkelen van houdingen zoals verdraagzaamheid, respect, verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en samenwerking achten wij minstens zo belangrijk.

Wij bieden een specifiek programma Nederlands als Tweede Taal aan, zodat de leerlingen na één tot twee jaar kunnen uitstromen naar het reguliere basisonderwijs of ISK.

Onze school biedt een veilige werk- en leefomgeving voor de kinderen en de leerkrachten.