Klachtenregeling

De Kernschool hecht veel belang aan een goed contact tussen school en ouders.

Voor ouders:

De Kernschool hecht veel belang aan een goed contact tussen school en ouders. Maar… overal gaan wel eens dingen mis of ontstaan misverstanden. Mocht u het op bepaalde punten niet eens zijn met of een klacht hebben over de gang van zaken op school, neem dan in eerste instantie contact op met de groepsleerkracht van uw kind of met de directeur van de school. Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing, dan kunt u zich wenden tot de contactpersoon van de school. De contact persoon is:

Masja van der Zee: email: [email protected] of bel: 0756312616

Ons bestuur, Zaan Primair, heeft een eigen klachtenregeling. U vindt op de website van Zaan Primair informatie over de wijze van indienen van een klacht van algemene aard of van seksuele aard. Ook de rol van de externe vertrouwenspersoon wordt toegelicht.
Zaan Primair heeft de heer H. Keivan Rad. als vertrouwenspersoon.

U kunt de heer H. Keivan Rad telefonisch benaderen via 06-14896954 of per e-mail: [email protected]

Voor medewerkers:

Voor medewerkers is er een ‘eigen’ externe vertrouwenspersoon benoemd. Onze voormalige bedrijfsarts van Zaan primair, Marjolijn Schouten heeft zich als extern vertrouwenspersoon beschikbaar gesteld.

In voorkomende gevallen is zij bereikbaar via

Email:                 [email protected]

Telefoon:            06-4634 88 81