Groepen

Op de Kernschool werken we in kleine groepen (maximaal 15 leerlingen per groep). Er stromen het hele jaar door nieuwe kinderen in. Twee keer per jaar is er een uitstroommoment.

Cursusgroepen

Nieuwkomers die nog geen Nederlands spreken starten in cursus 1. De leerstof Mondeling Nederlands is verdeeld in vier niveaus, cursus 1, 2, 3 en 4 van elk tien weken. Afhankelijk van het uitstroommoment kunnen leerlingen extra woordenschatlessen krijgen in cursus 5/6. Zowel bij lezen als bij rekenen worden de leerlingen ingedeeld in groepen passend bij hun eigen niveau, wat mede afhankelijk is van de schoolloopbaan in het land van herkomst. De lessen wereldoriëntatie, sociaal-emotionele vorming, kunstzinnige vorming en gymnastiek worden in de Mondeling Nederlandsgroepen gegeven.

Startgroepen

Nieuwkomers van 5 of 6 jaar zonder enige vorm van voorschoolse educatie en  vaardigheden worden  geplaatst in de speelleerklas, genaamd de Startgroep. Zij stromen door naar cursus 1 van de Kernschool of naar groep 2 of 3 van een reguliere basisschool.