Vervolgonderwijs

De Kernschool biedt een programma Nederlands als Tweede Taal van één jaar. Daarna stromen de leerlingen uit naar de voor hen meest geschikte vorm van vervolgonderwijs.

Naar de basisschool
Wanneer de kinderen het programma van de Kernschool op een voldoende niveau hebben afgerond, gaan zij over naar de basisschool in hun buurt.
Bij het derde oudergesprek, wordt een lijst van basisscholen bij u in de buurt meegegeven. U kunt dan zelf informatie inwinnen en een keuze maken. De nazorgbegeleider van de Kernschool zorgt vervolgens voor de plaatsing van uw kind op de door u gekozen school en zorgt voor de overdracht van de gegevens.

Naar het voortgezet onderwijs
Wanneer een leerling van de Kernschool uitstroomt naar het voortgezet onderwijs, worden in onderling overleg afspraken gemaakt over het moment van toetsen. Indien nodig, worden andere toetsen ingezet, om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de mogelijkheden van de leerling. De meeste leerlingen stromen uit naar de ISK (Internationale Schakelklas).