Oudercontact

Intake gesprek
Wanneer u uw kind bij ons aanmeldt, geven we u informatie over onze school en het specifieke lesprogramma voor eerstejaars nieuwkomers. Het intake gesprek wordt door de directie gevoerd.

Nieuwsbrief
Maandelijks ontvangt u via uw kind een Nieuwsbrief. In deze brief staan zaken, die de daarop volgende weken van belang zijn.

Website
Ouders die bezwaar hebben tegen plaatsing van foto’s waarop hun kind(eren) staan, kunnen dit kenbaar maken bij de schoolleiding tijdens het intake gesprek.
De website van onze centrale organisatie is: www.zaanprimair.nl

Oudergesprek
Na elke 10 weken, wanneer een cursus is afgerond, wordt u op school uitgenodigd om te komen praten over de vorderingen van uw kind, naar aanleiding van een schriftelijke rapportage. Wanneer het wenselijk is, komt de leerkracht op huisbezoek.
Voor uitstroom, tijdens cursus 4, wordt u geïnformeerd over de vorderingen van uw kind en over de afspraken die zijn gemaakt met de basisschool van uw keuze. Na cursus 4 volgt op de laatste schooldag een afscheidsfeest waarop de getuigschriften worden uitgereikt.

Afspraak
De mogelijkheid bestaat ook om na schooltijd met de leerkracht, de interne begeleider of de directeur een gesprek te hebben. Het is aan te raden hiervoor een afspraak te maken.