Schooltijden

Onze schooltijden zijn:

Maandag t/m vrijdag van 08:30 – 14:15 uur.
De leerlingen mogen vanaf 08:20 uur naar binnen. Bij slecht weer wordt dit eerder.

Overblijven
De Kernschool heeft een doorlopend rooster. Dat betekent dat de leerlingen de hele dag op school blijven.
Om 10:00 uur is er een korte pauze en om 12:00 uur een langere pauze. De leerlingen spelen onder begeleiding buiten en eten dan in de groep. De leerlingen nemen zelf eten en drinken mee.

Buitenschoolse opvang
Ouders/verzorgers die dit willen, kunnen gebruik maken van buitenschoolse opvang, die aansluit bij de schooltijden van De Kernschool.
Organisatie Kinderopvang Tinteltuin, locatie Anansi, tel. 0800 – 4422345;
www.tinteltuin.nl
De openingstijden zijn: van 07:30 uur tot 18:30 uur.