Schooltijden

Onze schooltijden zijn:

Hoofdlocatie: De Wibautstraat
Maandag t/m vrijdag van 08:30 – 14:15 uur.
De leerlingen mogen vanaf 08:20 uur naar binnen. Bij slecht weer wordt dit eerder.

Dependance: De Lindenboom
Maandag t/m vrijdag van 08:30 – 14:15 uur.
De leerlingen mogen vanaf 08:20 uur naar binnen. Bij slecht weer wordt dit eerder.

Dependance: De Noorderven
Maandag t/m vrijdag* van 08.45 – 14.30 uur.
De leerlingen mogen vanaf 08.35 uur naar binnen. Bij slecht weer wordt dit eerder.

Overblijven
De Kernschool heeft een doorlopend rooster. Dat betekent dat de leerlingen de hele dag op school blijven.
Om 10:00 uur is er een korte pauze en om 12:00 uur een langere pauze. De leerlingen spelen onder begeleiding buiten en eten dan in de groep. De leerlingen nemen zelf eten en drinken mee.

Buitenschoolse opvang
Ouders/verzorgers die dit willen, kunnen gebruik maken van buitenschoolse opvang, die aansluit bij de schooltijden van De Kernschool.
Organisatie Kinderopvang Tinteltuin, locatie Anansi, tel. 0800 – 4422345;
www.tinteltuin.nl
De openingstijden zijn: van 07:30 uur tot 18:30 uur.