Anti-pestbeleid

Pesten is een groot probleem. 1 op de 6 kinderen op de basisschool zijn slachtoffer van pestgedrag. Pestgedrag is schadelijk zowel voor slachtoffer als pester. De omvang en zwaarte van het probleem kan leiden tot een aanpak. Bij een aanpak wordt samen gewerkt door alle opvoeders en in het bijzonder door de ouders en de leerkrachten.

Anti-pest Protocol

Om ervoor te zorgen dat leerlingen een optimale ontwikkeling doormaken en zich veilig voelen op school stellen wij afspraken op met elkaar. Door regels en afspraken te maken kunnen leerlingen en volwassenen elkaar aanspreken als zich ongewenste situaties voordoen.

Door elkaar te steunen en wederzijds respect te tonen, stellen we alle leerlingen in de gelegenheid om met veel plezier naar school te gaan!