Ziekte en verzuim

Als uw kind ziek is, verzoeken wij u dit telefonisch aan ons te melden vóór 08:30 uur.
Locatie Wibautstraat: 075-6312616

Locatie Lindenboom: 06-41667165

Locatie Noorderven: 06-40731034

Als uw kind met het taxibusje wordt gebracht, moet u zelf afbellen.
Taxivervoer Noot: 0318 – 623 500
Wanneer uw kind weer naar school gaat, moet dat worden doorgegeven aan de busonderneming.

Als u voor uw kind vrij wilt vragen, moet u dat vooraf aanvragen via de leerkracht. Extra verlof is alleen mogelijk met toestemming van de directeur van de school. Toestemming kan niet achteraf worden gegeven.